Meeting Maskoliunas in Lithuania- May 2013 #1 [Gegužė]

Susitikimas Maskoliūnas į Lietuvos #1- Geg 2013     Apytikslis vertimas [toliau]

To my surprise I received a message on this website that I was to meet a relative at the Vilnius airport on May 6 who I/we had no idea existed. Actually two relatives as it turned out.  Angelė Strelčiūnienė and Algima Savickienė. The Grandparents and they were all born in the family home in Česonys.

We are 2nd cousins- grand children of siblings. My grandfather Jake had several siblings- of whom Jakobus, Marijona and Jurgis are our Grandparents.)

Great Aunt: Mariana Maskoliūnaitė (Marijona) (Maskoliūnienė) * 19 Mar 1883 +1977  (Angelė)

Great Uncle: Jurgis Maskoliūnas George (Yurij (Jurijus Russian)(Юрий Маскалюнас)) * 23 Apr 1888  Česonys + 1961  Siesikai (Algina)

Angele, Harv, Algima pic w/ tree
Angele, Harv, Algima pic w/ tree

We had the great pleasure of spending numbers of days with each other, as well as their families.

 

Ang & Granddaughter Guste Norkiute
Ang & Granddaughter Guste Norkiute
Valentinas Strelčiūnas
Valentinas Strelčiūnas
Rimaj and Algima Savickas (ienė) from Panevėžys
Rimaj and Algima Savickas (ienė) from Panevėžys

 

 

Here are Angelė’s daughter and Son-in-Law

Ruta Valentinaj Strelciunaite Norkiene [Ang and Val's daughter]
Ruta Valentinaj Strelciunaite Norkiene [Ang and Val’s daughter]
Martinaj Norkius [Son-in-law of Angele]
Martinaj Norkius [Son-in-law of Angele]

as well as two Granddaughters and Viktorija’s brother- Marius Misiunas

Marius Misiunas
Marius Misiunas

.

Viktorija Misiunaite & Rusne Norkiute
Viktorija Misiunaite & Rusne Norkiute
The party in Vilnius 23May2013
The party in Vilnius 23May2013  Harv Gediminas Buda, Justa, Rimvydas Savikas’ family, Viktoria and Angele

We also went to dinner with Rimas and Algima Savickas’ children-

Rim and Justa.

Rimvydas Savikas (Algima's son)
Rimvydas Savikas (Algima’s son)
Alge's Justa
Alge’s Justa

Apytikslis vertimas

Mano nuostabai gavau žinutę šioje svetainėje, kad aš buvau susitikti su Vilniaus oro uoste gegužės 6, kas aš / mes neturėjo idėja egzistavo giminaitis. Tikrųjų yra du giminaičiai, nes ji pasirodė. Angelė Strelčiūnienė ir Algima Savickienė. Seneliai ir jie visi buvo gimęs šeimos namuose Česonys.

Esame 2-asis cousins- Grand vaikai broliai ir seserys. Mano senelis Jake turėjo keletą siblings- apie kurį Jakobus, Marijona ir Jurgis yra mūsų seneliai.)

Didžiosios teta: Mariana Maskoliūnaitė (Marijona) (Maskoliūnienė) * 19 Kov 1883 1977 (Angelė)

Didysis Dėdė: Jurgis Maskoliūnas Džordžas (Jurijus (Jurijus rusų) (Юрий Маскалюнас)) * 23 Bal 1888 • Česonys + 1961 • Siesikų (Algina)

Mes turėjome labai malonu praleisti dienų skaičius, viena su kita, taip pat jų šeimų.

Štai Angelė dukra ir sūnus-in-law, taip pat dvi anūkės.

Mes taip pat nuvyko į pietus ratlankiai ir Algima Savicko children-
Ratlankių ir Justa.