Meeting the Budas 2013

 

Susitikimas Budas 2013  Apytikslis vertimas (žemiau)

In 2011, I couldn’t find my way in Kaunas. In 2013, I was treated to almost two weeks in Kaunas with my host Dr. Antanas Buda.

Antanas Buda
Antanas Buda

 

 

I was vodka-ed and dined visiting all the relatives on our daughter-in law’s family-

Burton (Zatz)/Dainauskas/Buda


Way to go Antennas!

He married a babe- Dalia (nee Jankauskaite) NOW Būdienė

Buda Antanas & Dalia Būdienė
Buda Antanas & Dalia Būdienė

In top of that- Today: 15 Jan 2016 Dr. Būda and his two sons Andrius and Julius are celebrating the anniversary of their business- Co EURA Ltd www.eura.lt in Kaunas.

Here’s to your good health my good men

Štai Jūsų gera sveikata mano geri žmonės


Antanas’ family is spread out over a great deal of central Lithuania from Kaunas north.

Antanas’ brother/wife and sister-  Adolfas Būda/Brone (nee Poderyte) Būdienė and Aldona (nee Būdaite) Vaitkevičienė

Adolfas Būda
Adolfas Būda
Brone (nee Poderyte) Būdienė
Brone (nee Poderyte) Būdienė
Aldona (nee Būdaite) Vaitkevičienė
Aldona (nee Būdaite) Vaitkevičienė

 

 

 

Adolfas and Brone’s daughters- Lijana (nee Būdaite) Zibartiene and Eridana (nee Būdaitė) Kvieskienė

Lijana (nee Būdaite) Zibartiene
Lijana (nee Būdaite) Zibartiene
Eridana (nee Būdaitė) Kvieskienė
Eridana (nee Būdaitė) Kvieskienė
Andrius Buda
Andrius Buda

Buda three sons and families- Andrius Būda, Julius Būda, and Gediminas Būda.

Julius Buda
Julius Buda
Gediminas Buda
Gediminas Buda

 

Andrius’ Girlfriend Ariana and Julius’ wife Joana (nee Vyšniauskaitė) Būdienė

Ariana
Ariana
Joana (nee Vyšniauskaitė) Būdienė
Joana (nee Vyšniauskaitė) Būdienė

On 25 May 2013, Antennas and I traveled north to visit the Gapsys family.

Relatives- Gapsys and Sabulis

Gapsys family- Sgt. Saulius Gapsys and Vijole (nee Tvarijonaite) Gapsiene with many in their extended family including daughter Karolina and son Jokūbas.

Sgt. Saulius Gapsys
Sgt. Saulius Gapsys
Vijole Gapsiene (Tvarijonaite)
Vijole Gapsiene (Tvarijonaite)
Sabulis family and Harv
Sabulis family and Harv

On 26 May 2013 Antanus and I traveled to Domeikava, LT to meet the Sabulis families. Here is where I was made the judge of whether Lithuanian or Finish vodka was better. I had trouble finding Romas’ door to leave.

Sabulis family- Romas Sabulis and sons: Nerijus Sabulis and Virginija Sabulis

Romualdas Sabulis
Romualdas Sabulis
Nerijus Sabulis
Nerijus Sabulis
Virgilijus Sabulis
Virgilijus Sabulis

 

 

 

Vilmantas Sabulis and wife Ramute (nee Milingyte)Sabulienė and sons: Gediminas and Dainius

Vilmantas Sabulis
Vilmantas Sabulis
Ramute (Mulinyte) Subuliene
Ramute (Mulinyte) Subuliene
Gediminas Sabulis
Gediminas Sabulis
Dainius Sabulis
Dainius Sabulis

Carving for Brone (nee Būdaite) Sabulinė- Sabulis brothers’ mother

Carving for Brone (nee Būdaite) Sabulinė- Sabulis brothers' mother
Carving for Brone (nee Būdaite) Sabulinė- Sabulis brothers’ mother

Apytikslis vertimas

2011, aš negalėjo rasti savo kelią į Kauną. 2013, man buvo gydomi beveik dvi savaites Kaune su mano kompiuterio dr Antanas Buda.

Buvau degtinė-ED ir pietavo apsilankymą visas mūsų giminių dukra-in Law anketa family-

Burton (Zatz) / Dainauskas / Buda


Būdas eiti Antenos!

Jis vedė babe- Dalia (nee Jankauskaitė) DABAR Būdienė

Be viršuje kad-šiandien: 15 Sau 2016 Dr Būda ir jo du sūnūs Andrius ir Julius švenčiame savo BUSINESS Bendro EURA Ltd www.eura.lt Kaune sukaktį.

Štai Jūsų gera sveikata mano geri žmonės


 

Antano šeima paskirstyti per daug vidurio Lietuvoje iš Kauno į šiaurę.

Antano brolis / žmona ir Sesuo Adolfas Būda / Bronė (nee Poderyte) Būdienė ir Aldona (nee Būdaite) Vaitkevičienė

Adolfas ir Bronė anketa daughters- Lijana (nee Būdaite) Zibartiene ir Eridana (nee Būdaitė) Kvieskienė

Buda trys sūnūs ir families- Andrius Būda, Julius Būda, ir Gediminas Būda

Andriaus draugė Ariana ir Julius žmona Joana (nee Vyšniauskaitė) Būdienė

Gegužės 25 2013, antenos ir aš keliavo į šiaurę aplankyti Gapšys šeimą.

Gapšys family- Sgt. Saulius Gapšys ir Vijole (nee Tvarijonaitė) Gapsiene su daugeliu jų išplėstinė šeima, įskaitant dukra Karolina ir sūnaus Jokūbo.

26 Geg 2013 Antanus ir aš keliavo į Domeikavoje, LT patenkinti Sabulis šeimoms. Štai kur aš buvo, ar Lietuvos arba Baigti degtinė buvo geriau teisėją. Aš turėjau problemų ieškant Romas “duris į atostogas.

Sabulis family- Romas Sabulis ir sūnus Nerijus Sabulis ir Virginija Sabulis

Vilmantas Sabulis ir žmona Ramutė (nee Milingyte) Sabulienė ir sūnūs: Gedimino Dainius

Drožyba už Bronė (nee Būdaite) Sabulinė- Sabulis brolių motinai