Gediminas Maskoliūnas (& Irene)

Gediminas Maskoliūnas [Nov 1942-2014]

Apytikslis vertimas (žemiau)

6 Gediminas & Irene (birthday) family KSF_0038 25May2013 pmGediminas & Irene family (taken on Irene’s birthday May 1, 2014)

Gustas Maskoliūnas, Uma Bakaitis, Darius Maskoliūnas, Ema Maskoliūnaitė, Irene Ona [nee Raudonaite] Maskoliūniene, Gediminas Augustas Maskoliūnas, Mila Bakaitis, Egidijus Maskoliūnas, Ieva [nee Maskoliūnaitė (Maskoliūnas)] Bakaitienė

In 2011, I told Gediminas (father of Darius, Egidijus and Ieva) that I was out to prove that we were related.

Ieva and I independently located information from different sources, entered it on our trees and our trees matched confirming the relationship!

Ieva and I went to her father in 2013 and he finally accepted what we were saying and accepted our relationship.

Sad to say- Gediminas died in 2014 of a professional job related illness.

We miss you, Gediminas!

Gediminas Augustas Maskoliūnas in  Jonavos 2011
Gediminas Augustas Maskoliūnas in Jonavos 2011
Gediminas Augustas Maskoliūnas-  Jonavos, LT 2011
Gediminas Augustas Maskoliūnas- Jonavos, LT 2011

Apytikslis vertimas

Gedimino & Irene šeimos (priimtas Irene gimtadienio 1 Geg 2014)

Gustas Maskoliūnas, Uma Bakaitis, Darius Maskoliūnas, Ema Maskoliūnaitė, Irena Ona [Nee Raudonaite] Maskoliūniene, Gedimino Augustas Maskoliūnas, Mila Bakaitis, Egidijus Maskoliūnas, Ieva [Nee Maskoliūnaitė (Maskoliūnas)] Bakaitienė

2011, pasakiau Gediminas (tėvas Darius, Egidijus ir Ieva), kad aš buvo iš įrodyti, kad mes buvo susiję.

Ieva ir aš savarankiškai įsikūręs informaciją iš įvairių šaltinių, į ją į mūsų medžius ir mūsų medžių suderintų patvirtinantis santykius!

Ieva nuėjau į savo tėvo 2013 metais ir jis galiausiai pritarė, ką mes sakydamas ir priėmė mūsų santykius.

Liūdna say- Gedimino mirė 2014 m profesinės susiję su darbu ligos.

Mes praleisti jums Gediminas!