Darius Maskoliūnas

Darius Maskoliūnas is well known in our family.Darius Maskoliunas

Here is the Wikipedia link for him: https://en.wikipedia.org/wiki/Darius_Maskoliūnas

One of my favorite stories that I love to tell about Darius is:

When I was watching the 2000 Sydney Olympic basketball US-LT game on 21 Sep – a point guard for Lithuania was shooting the heck out of the basket. In fact he almost single-handedly beat the United States. Most of us were watching this game around the world.

That point guard was shooting a free throw and as he turned to shoot- the name Maskoliūnas was there for the whole world to see on the back of his jersey. I was elated.

The US won 85-76 but Lithuania eventually won the Bronze medal and the US gold.

I met “Švarcas” or Schwartz outside practice in Vilnius in 2011 and told him that I wanted to prove a relationship. In 2013 his sister Ieva and I  showed Gediminas, their father, our genealogies we independently arrived at showing the relationship through Gediminas and my great grandfather.

After two minutes he finally said, “Gerai”. Sadly two weeks later Gediminas passed away.

Translation-  Vertimas

Darius Maskoliūnas yra gerai žinomas mūsų family.Darius Maskoliūnas

Čia yra Wikipedia nuoroda jam: https://en.wikipedia.org/wiki/Darius_Maskoliūnas

Vienas iš mano mėgstamiausių istorijų, kad aš myliu papasakoti apie Darius:

Kai aš buvo žiūrėti 2000 Sidnėjus olimpinės krepšinio JAV-LT žaidimas 21 Rgs – taškas apsauga Lietuvai buvo šaudymo Heck iš krepšelio. Iš tikrųjų jis beveik vienas šimtų nugalėti JAV. Daugelis iš mūsų buvo žiūrėti šį žaidimą visame pasaulyje.

Tai įžaidėjas buvo šaudymo baudos metimą ir kaip jis kreipėsi į shoot- pavadinimą Maskoliūnas ten buvo už visas pasaulis matyti savo Jersey nugaros. Man buvo pakilios nuotaikos.

JAV laimėjo 85-76, bet Lietuva galiausiai iškovojo bronzos medalį ir JAV aukso.

Sutikau “Švarcas” ar Schwartz už praktiką Vilniuje 2011 metais ir jam pasakė, kad aš norėjau įrodyti santykius. 2013 jo sesuo Ieva parodžiau Gedimino savo tėvą, mūsų genealogijos mes nesavarankiškai, rodantis santykį per Gedimino ir mano prosenelis.

Po dviejų minučių jis pagaliau tarė: “Gerai”. Deja po dviejų savaičių Gedimino mirė.